Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre

Állatbarát diplomások, figyelem! Immár huszonöt hallgató tanulhat térítésmentesen a következő tanévben posztgraduális állatvédelmi szakemberképzéseken

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány a tavalyi tíz helyett huszonöt fővel hirdet állatvédelmi ösztöndíjprogramot diplomásoknak, először kerül sor állatvédelem-pedagógusok képzésére

Tíz fő jogi szakokleveles állatvédelmi szakember, öt fő állatvédelmi szakjogász, öt fő állatvédelmi szakállatorvos és öt fő állatvédelem-pedagógiában jártas pedagógus térítésmentes ösztöndíjas képzésére kerül sor jövőre a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány jóvoltából. Az Alapítvány a következő hetekben várja azon jogászok, állatorvosok, pedagógusok és egyéb diplomával rendelkezők jelentkezését, akik az ösztöndíjért cserébe vállalják, hogy az ennek keretében megszerzendő tudást a saját maguk által választott módon legalább 5 évig a magyarországi civil állatvédelem támogatására és a magyarországi állatvédelmi oktatás fejlesztésére fordítják. A Pannon Egyetem Humántudományi Kar új állatvédelem-pedagógus képzésére első ízben, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központja állatvédelmi szakjogász és jogi szakokleveles állatvédelmi szakember képzésére harmad-, illetve másodízben, az Állatorvostudományi Egyetem állatvédelmi szakállatorvos képzésére szintén másodízben kerül majd sor.

A pályázatra jogászoknak, pedagógusoknak és egyéb diplomával rendelkezőknek 2024. július 16. és augusztus 15. között, állatorvosoknak (a tervezett 2025 tavaszi indulás miatt) 2024. július 16. és október 18. között lehet jelentkezni, a pályaműveket az Alapítvány által összeállított szakmai zsűri fogja elbírálni. A pályázat során előnyt jelent a magyarországi civil állatvédelemben való aktív részvétel, állatvédelmi témában végzett kutatási tevékenység, illetve a nyelvtudás.

Az Ösztöndíjprogram célja az állatvédelmi szakirányú végzettséggel egyelőre nem rendelkező, de a civil állatvédelemben résztvevő vagy részt venni kívánó diplomások állatvédelmi szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye állatvédelmi és hatályos, részletes jogi ismeretekkel rendelkező szakemberek állatvédelemben való részvétele a szakmai színvonal emelkedésének elősegítése, a civil állatvédelem hatékonyságának, társadalmi presztízsének és professzionalizmusának növelése, végső soron az állatjóllét erősítése és az állattartási kultúra fejlesztése céljából.

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány tavalyi Ösztöndíjprogramja eredményeképpen a 2023/24-es tanévben 5-5 fő állatvédelmi szakjogász hallgató és jogi szakokleveles állatvédelmi szakember tandíját állta teljes mértékben, idén összesen 25 hallgató vehet részt a programban.

Pályázatot nyújthat be olyan 25 és 50 év közötti büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki:

  • állatvédelmi szakjogászképzés esetében jogászdiplomával,
  • jogi szakokleveles állatvédelmi szakemberképzés esetében bármilyen felsőoktatási (egyetemi vagy főiskolás, kivéve jogász és állatorvos) végzettséggel,
  • állatvédelem-pedagógusképzés esetében pedagógus végzettséggel,
  • állatvédelmi szakállatorvosképzés esetén pedig állatorvosi diplomával és legalább három éves általános állatorvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A pályázathoz – a pályázati adatlapon és a végzettséget, nyelvvizsgákat, kutatási tevékenységet igazoló dokumentumokon túl – motivációs levelet is kell mellékelni, amelyben a pályázó kifejti, hogyan hasznosítaná a magyarországi állatvédelem javára a megszerzett tudást.

A képzések leírása

Állatvédelmi szakjogász képzés (2 félév)

A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek minden olyan kérdést illetően, amely az állatvédelem témaköréhez köthető. A képzés célja ennek érdekében egyrészt az állatvédelem alapvető jogintézményeihez kapcsolódó átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása, különös tekintettel az állatvédelmi törvény alapvető rendelkezéseire, a kedvtelésből tartott állatokra, a gazdasági haszonállatokra, kísérleti állatokra és vadon élő állatokra, veszélyes állatokra, illegális állatkereskedelemre. Tárgyalják az állatvédelem magánjogi, büntetőjogi és közigazgatási jogi aspektusait is. A hallgatók betekintést nyerhetnek az állatvédelmi jog és más, ahhoz kapcsolódó tudományterületek ismereteibe, így az állatvédelem pszichológiai, kriminológiai, gazdasági, állatorvostudományi, kommunikációs kérdéseibe is, annak érdekében, hogy a hallgatók komplex állatvédelmi ismeretekre tegyenek szert. 2023-ban már másodízben kerül meghirdetésre a kurzus. (Az első évfolyam 2023 júniusában szerzett oklevelet, elsőként Magyarországon.)

Részletek: https://jogikar.uni-miskolc.hu/kari_kepzesek?kepzesId=226

Jogi szakokleveles állatvédelmi szakember képzése (2 félév)

A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó, készségszintű elméleti és gyakorlati jogi jellegű tudást szerezzenek minden olyan kérdést illetően, amely az állatvédelem témaköréhez köthető, ami kiterjed egyrészt az állatvédelem szervezeti rendszerével, szereplőivel, eljárásaival, valamint az állatvédelemmel kapcsolatos egyéb tevékenységgel összefüggő átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésére és annak egyes részterületeire vonatkozó szabályozási keretek és jó gyakorlatok megismerésére, másrészt arra, hogy a hallgatók elsajátítsák az állatvédelemhez kapcsolódó jogi jellegű tevékenységek gyakorlásához, a megszerzett ismeretek átadásához szükséges kompetenciákat. A kurzus során a hallgatók jogi alapismeretekre tesznek szert, tárgyalják az állatvédelem magánjogi, büntetőjogi és közigazgatási jogi aspektusait is. A hallgatók betekintést nyerhetnek az állatvédelmi jog és más, ahhoz kapcsolódó tudományterületek ismereteibe, így az állatvédelem pedagógiai, pszichológiai, kriminológiai, gazdasági, állatorvostudományi, kommunikációs kérdéseibe.

Részletek: https://jogikar.uni-miskolc.hu/kari_kepzesek?kepzesId=266

Állatvédelem-pedagógiai szakember képzés (2 félév)

Olyan szakemberek módszertani továbbképzése, akik a képzés során elsajátított módszertani ismeretek birtokában saját tevékenységük során, illetve a köznevelés és a gyermekvédelem bármely területén képesek támogatni az állatvédelmi témájú tanulást és tanítást adott intézményen belül. A megszerzett elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek birtokában képesek a témához kapcsolódó tanítási-tanulási folyamatok, intézményszintű fejlesztések, a kapcsolódó disszeminációs feladatok színvonalas ellátására. A képzés felkészíti a résztvevőket a korosztálynak megfelelő, gyakorlatcentrikus, tanítás tanulási folyamat, valamint a sokoldalú szemléltetés elvére, az élménypedagógiai szemléletű, korszerű módszertani megoldások eszköztárának alkalmazására is. A képzés szakmai és módszertani segítséget kíván nyújtani az állatvédelmi szemléletmód kialakításához, valamint olyan területek pozitív alakításához, mint a felelős állattartás, az állatokkal való helyes bánásmód és az állatjóllét támogatása.

Részletek: https://tk.htk.uni-pannon.hu/kepzesek/szakiranyu-pedagogiai-tovabbkepzesek/allatvedelem-pedagogiai-modszerek-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

Állatvédelmi szakállatorvos képzés (2 félév)

Olyan szakemberek képzése, akik speciális ismeretekkel rendelkeznek a vonatkozó állatvédelmi jogszabályok kapcsán, valamint képesek a különféle állatfajok jóllétének szakmai megítélésére, az állatbántalmazások időben történő felismerésére. A megszerzett, korszerű tudás birtokában a végzett szakállatorvosok hatékonyabban és eredményesebben tudnak az állatvédelmi munkában részt venni, függetlenül attól, hogy hatósági, vagy szolgáltatói munkakörben dolgoznak. A képzés során elsajátított ismeretek alapján a résztvevők megismerik a bírósági eljárások alkalmával jól használható, hiteles állatjólléti szakvéleménykészítés lépéseit, valamint a hatályos vonatkozó jogszabályok naprakész ismeretével jogszerűen és eredményesebben tudnak eljárni az állatvédelmi ügyekben. Fontos feladata a képzésnek az állatbántalmazások időben történő felismerésére, mellyel nemcsak állatvédelmi feladataiknak tesznek eleget, hanem ennek társadalmi vonatkozásaira is időben fel tudják hívni szakhatóságok (pl. család- és gyermekvédelem) figyelmét. A kommunikációs ismeretek lehetővé teszik azt, hogy az állatvédelmi szakállatorvos képzést követően az itt végzett állatorvosok megfelelően tudják tájékoztatni a különféle társadalmi és korcsoportú állattartókat, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a felelőtlen állatbeszerzés, és az ezekhez kapcsolódó állatelhagyás, állatbántalmazás, állatkínzás. Az állatvédelmi szakállatorvos képzés során a résztvevők beleláthatnak a kritikus területek kulisszatitkaiba (állatkísérletek, az állatkertek- és a cirkuszok világa), mellyel képesek lesznek hitelesen megítélni az adott területet. A hatósági terület állatvédelmi feladatainak részletes ismertetésével pedig az állatorvosok hatósági eljárásokban való részvételének fokozottabb hatékonyságát és eredményességét lehet elősegíteni.

Részletek: https://univet.hu/hu/2024/05/02/allatvedelmi-szakallatorvos-szakiranyu-tovabbkepzesi-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak-indul/


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Állatvédelmi Ösztöndíjprogram 2024

PÁLYÁZATI ADATLAP Állatvédelmi Ösztöndíjprogram 2024